25 år, nygift, aktiv, kristen og glad. Det er visst meg i eit nøtteskall. Eg stortrives med alt som skjer ute, det meste som skjer inne, mykje av det som skjer på nyheitene, men lite av det som skjer med alderen...

torsdag, desember 15, 2005

Jehovas vitne på besøk


Eg har visst ikkje vore klar nok i mi tale, for nå har Jehovas vitne dukka opp to gonger på døra i det siste. Same personane og endå meir hyggelege enn sist gong... Trur dei kanskje at dei has sjans til å få meg med på møte?

Problemet mitt er vel at eg liker å prate om tru og Bibelen. Så då går ikkje dei med det same. Stakkars, dei trur vel at dei har meg på glid... Spesielt i dag må dei ha trudd det. For i dag kom dei rett etter Krl-eksamen min. Og rett etter ein eksamen har ein eigentleg ganske lyst å fortelje kva ein skreiv om. (I alle fall viss ein føler at det har gått sånn passe bra:) Så i dag la eg ut om tema som tydeligvis opptok dei.

Lurer på korleis eg skal tolke det, for før dei gjekk spurte dei meg kva eg heiter og om dei kunne komme igjen seinare. Eg er ikkje akkurat av den type som svarer at eg heiter Per Leif og nekter folk å komme igjen. Så nå står eg sikkert på ei liste over unådde personer i Rikets Sal...

Har du nokon gong lurt på dette om Jehovas vitner?

- Har dei ingen jobb på dagtid? Siden dei ganske ofte dukkar opp på dørene på dagtid, eller går rundt med bladene sine i byen midt på dagen...
- Brukar dei ull-stilongs? Dei får jo sjeldan kome inn hjå folk, og dei har INGENTING i mot å stå ein halvtime utanfor uansett kor kaldt det er...
- Har Jehovas vitne nokon form for køyregodtgjørsle? Eg tenkjer at det må bli eit par liter med bensinsluk på desse flotte Mercedesene sine. I alle fall når dei kjem køyrande heilt frå Haugesund til Kvilldal kvar pinse...
- Er alle Jehovas vitne like flinke til å teikne som dei som teiknar i blada deiras?
- Speler Jehovas vitne playstation?

Legg gjerne igjen ein kommentar viss du har svar på desse spørsmåla. Eg skulle gjerne visst det...

3 kommentarer:

Kaya sa...

Hehehehe.....fantastisk bra!!! Eg har lurt på akkorat di same tingå!
Udenom kanskje det me ullstilongså...men det e eg sikkår på at di har. Fylle sikkår med i jehovas-vitne-startpakken.

Stikk gjerna innom bloggen min (og Ingeborg sin - me har felles for leiligheden) på www.ingeborgkari.blogspot.com

Julehilsener fra ditt syskjabodn!

Sildesotten sa...

Veldig høgt refleksjonsnivå, Ole! Vise at du e på vei t å bli ein dyktige lærar.
Dar e nok litt pedagogikk i dei der jehovaane au, sikkar. Jaffal udholdenhed, någe som ein kver lærar trenge. D e vel ein ann sag m pensum. Fri tolkning. Men di he sikkar goe karakter i tegning... Friske og goe i farjen liksom.
Prøvde du å svella R'en t di? Kanskje d hadde jitt di et nytt virkemiddel å ta i brug?
Fekk ikkje sagt go jul t deg, Olepeder, så derfor seie eg d nå:
Goo jul frå silje, -og pysill og freia (som skrabe m podan og seie at eg må helsa frå dei t Toggy) :)

Anonym sa...

Litt seriøst om JV:

Dåpen er et symbol på modenhet og innvielse til Gud. Et spedbarn kan derfor ikke døpes. En person som blir døpt som et Jehovas Vitne går først igjennom en rekke spørsmål med tre eldste. Personen må da bli godkjent og kan så døpes. Det skjer som regel ved et av stevnene.

Før en person blir døpt som et Jehovas Vitne, blir en person det som kalles en udøpt forkynner. En person gjennomgår da en samtale med to eldste. En som blir en slik forkynner begynner da å rapportere sitt evangeliseringsarbeid, akkurat som de som er døpt. Mindreårige barn som ennå ikke er udøpte forkynnere, regnes også som medlemmer av menigheten. Et barn som vokser opp som et Jehovas Vitne, blir vanligvis en udøpt forkynner når vedkommende er gammel nok til det. Det kan variere, men de fleste blir antagelig det omkring 12-årsalderen. En voksen som blir et Jehovas Vitne, blir en udøpt forkynner når vedkommende har bestemt seg for virkelig å bli et Jehovas Vitne. Som regel er det da ikke lenge før vedkommende blir døpt.

For de vanlige medlemmene i en menighet, er det ikke noe krav om hvor meget de skal evangelisere. Imidlertid kan de som er døpt frivillig bli med på å være det som kalles hjelpepionerer eller pionerer. Disse går et bestemt antall timer i måneden.

Hovedkontoret og avdelingskontorene kalles Betel-Hjem. På Betel-Hjemmene utføres mange sentrale administrative oppgaver. De som arbeider der fast, kalles Betel-Familien. De har ikke noe verdslig arbeid, derfor får de litt betalt. Avdelingskontorene ledes av et avdelingsutvalg på tre eller flere personer. Distriktet som et Avdelingskontor råder over, er inndelt i områder og områdene er igjen inndelt i kretser. En krets består så av flere menigheter. Et område er under myndighet av en områdetilsynsmann, og en krets er under enkretstilsynsmann.

Jehovas vitner har ikke noe presteskap, hvilket de mener er i strid med Bibelen. Modne menn utfører viktige oppgaver i menigheten, og internasjonalt ledes JV av det styrende råd, som består av noen eldre menn på hovedkontoret i New York, som har et langt liv bak seg i tjenesten. De som har verv i en menighet, kalles eldste og menighetstjenere. Alle døpte menn som er kvalifisert har muligheten til å få disse vervene. Man blir først en menighetstjener og så en eldste. De eldste leder menigheten sammen i et råd de holder med jevne mellomrom. Menighetstjenerne utfører en rekke oppgaver i menighetene. De som har verv i en menighet er under normale forhold ikke lønnet for sitt arbeid, for de har en jobb. De eldste har forskjellige oppgaver. Den av de eldste som leder møtene i eldsterådet, kalles presiderende tilsynsmann. Sammen med to andre eldste, som kalles tjenestetilsynsmannen og sekretæren, utgjør han menighetens tjenesteutvalg. Menighetstjenerne utfører blandt annet oppgaver som å ta seg av litteraturen og regnskapet.

Jehovas vitner holder tre møter i uken. To av dem holdes i menighetshuset, som kalles Rikets Sal. Et av møtene holdes i et privat hjem.Det første møtet er delt i to deler. Det er Tjenesteskolen hvor hovedsakelig yngre personer får opplæring i å holde taler og forkynnelse, blandt annet ved å holde noen korte taler og noen små skuespill. Den andre delen av møtet kalles Tjenestemøtet. Her holdes noen kortere eller lengre poster av dem som har verv i menigheten. Disse postene kan være av forskjellig art. Også nyheter blir kunngjort da.Det møtet som holdes i et hjem, består av en drøftelse av noe i en bok eller brosjyre, som blir drøftet ved at alle kan komme med spørsmål og svar. Det møtet kalles Bokstudiet. Det siste møtet i uken holdes i Rikets sal og består først av et lengre foredrag, som holdes av en moden mann fra menigheten eller en annen menighet. Så kommer den delen av møtet hvor man drøfter en artikkel i bladet Vakttårnet hvor forsamlingen kan delta med kommentarer på samme måte som boksdtudiet. Den delen kalles Vakttårnstudiet. Salen har et mikrofonanlegg som gjør det mulig for de tilstedeværende å delta med kommentarer.

Trur du at Ole klarer minst ein skitur i mnd i Heile 2008

Om meg

Frisk luft er noko alle set pris på. Det gjer godt, ein blir i betre humør og ein har tid til kvarandre. Så var det å få det til då... Vi ynskjer å ha ein blogg som kan inspirere til å kome seg ut i ein travel kvardag. Vi seier ikkje at det er lett, eller at vi alltid får det til., men godt gjer det...